Pravila društvene igre „RWE poklanja godinu dana besplatne struje“

Pravila društvene igre „RWE poklanja godinu dana besplatne struje“

Priređivač

Članak 1.

Priređivač društvene igre je RWE Energija d.o.o., Capraška 6, Zagreb, OIB: 81103558092.

Trajanje društvene igre

Članak 2.

Društvena igra se provodi u razdoblju od  1.6.2019. do 15.7.2019.

Svrha društvene igre

Članak 3.

Društvena igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Uvjeti za sudjelovanje u društvenoj igri

Članak 4.

(1) Sudionikom društvene igre smatra se punoljetna fizička osoba koja se, za vrijeme trajanja društvene igre prijavi putem linka za prijavu na stranici https://www.facebook.com/savjetnikzaustede ili putem oglasa na portalu Njuškalo, dogovori i odradi sastanak sa Savjetnikom za uštede, te izračuna ostvarenu uštedu na temelju koje se bira pobjednik.

(2) Svaki sudionik prihvaća pravila društvene igre

(3) U društvenoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i njegovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Fond

Članak 5.

(1) Fond društvene igre sastoji se od:

  • 1 x godina dana (12 mjesečnih rata) besplatne električne energije, u maksimalnoj vrijednosti do 3000,00 kuna

(2) Ukupna vrijednost fonda iznosi 3000,00 kuna.

Odabir i objava dobitnika

Članak 6.

(1) U društvenoj igri odabire s 1 dobitnik. Jedan dobitnik osvaja godina dana (12 mjesečnih rata) besplatne električne energije.

(2) Odabir dobitnika održat će se 15.8.2019. godine

 (3) Odabir dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača. Dobitnici će biti odabrani na temelju najveće izračunate uštede.

(4) Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u društvenoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem odabranom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

(5) Imena dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od odabira na Facebook stranici https://www.facebook.com/savjetnikzaustede/ i web stranici Priređivača.

(6) Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Članak 7:

Društvena igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu društvene igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice.

Preuzimanje nagrada

Članak 8.

(1) U slučaju da odabrani korisnik nema potpisan ugovor za opskrbu električnom energijom s Priređivačem društvene igre, korisnik koji prihvati ovu nagradu potpisat će Ideal na tri godine i neće moći iskoristiti nagradu, ako raskine ugovor s Priređivačem prije isteka ugovorne obaveze. Ako kupac raskine ugovor prije isteka tri godine, morat će vratiti puni iznos dotad konzumiranog nagradnog popusta.

(2) Potrošač koji potpiše ugovor s Priređivačem tijekom prosinca, nagradu može početi koristiti od prebacivanja na opskrbu, od 1.8. ili 1.9. (ovisno o datumu sklapanja ugovora)

(3)  U slučaju da odabrani korisnik već ima potpisan ugovor s Priređivačem društvene igre za opskrbu električnom energijom, popust mu počinje teći s 1.9.2019., a akontaciju za kolovoz mora platiti. Akontacije za period nakon 1.9.2019. ne mora platiti. Na kraju obračunskog razdoblja kad dobije obračun korisnik će vidjeti stanje računa i dobiti nove akontacije s iskazanim popustom na 0 kuna sve dok je u preplati.

 

 

Izmjene pravila

Članak 9:

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila društvene igre.

Članak 10:

Ova društvena igra nije ni na koji način povezana s Facebookom, Facebook je ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ove igre, dajete Priređivaču, a ne Facebook-u. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno, te Priređivač ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici igre daju Priređivaču dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Korištenje osobnih podataka

Članak 11.

(1) Sudionici u društvenoj igri sudjelovanjem, odnosno prijavom putem prijave na Facebook stranici https://www.facebook.com/savjetnikzaustede/ ili putem linka za prijavu na portalu Njuškalo, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja društvene igre i vlastitih marketinških i prodajnih aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

(2) Priređivač će poduzeti sve potrebne mjere u skladu s GDPR-om kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u društvenoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima.

Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Članak 12.

(1) Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi, Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika, odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

(2) U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove društvene igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.